*ulaz za goste * službeni ulaz * naslovna*
 


Nalazite se na delu sajta namenjenom učenicima naše škole.

 

Decija prava

U ostvarivanju svojih prava ucenik ne sme da ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava.

Ucenik ima obavezu da:

1) redovno pohada nastavu i izvršava školske obaveze;

2) se pridržava školskih pravila, odluka direktora, nastavnika i organa škole;

3) savesno radi na usvajenju znanja, veština, i vrednosti propisanih školskim programom;

4) ne ometa izvodenje nastave i ne napušta cas bez predhodnog odobrenja nastavnika;

5) poštuje licnost drugih ucenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;

6) blagovremeno pravda izostanke;

7) cuva imovinu škole i cistocu i estetski izgled školskih prostorija.

Ucenik mode da odgovara samo na povredu obaveze koja je u vreme izvrcenja bila

propisna posebnim zakonom ili opštim aktom.

Uceniku može da se izrekne vaspitno-disciplinska mera za lakše povrede obaveza ucenika

u skladu sa opštim aktom škole, a za teže-u skladu sa posebnim zakonom.

Disciplinski postupak protiv ucenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku 60 dana od

dana ucinjene povrede obaveze.